پروژه اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

مقدمه
یکی از ضروری‌ترین تجهیزات سالن‌های کنفرانس، سیستم کنفرانس صوتی می‌باشد. سیستم کنفرانس صوتی تبادل اطلاعات را بصورت سازمان یافته بین اعضای شرکت کننده تضمین می‌نماید. اداره کل آموزش و پرورش استان همدان تجهیز سالن کنفرانس خود را به سیستم های صوتی و تصویری جهت تسهیل برگزاری جلسات خود ضروری دانسته و پس از تحقیق و بررسی رزومه کاری شرکت های مختلف، شرکت نوآوران تحقیق را برای اجرای پروژۀ سیستم کنفرانس انتخاب نمود.

اجرای پروژه سیستم کنفرانس صوتی در اداره کل آموزش و پرورش استان همدان
پس از تماس متقاضی با شرکت نوآوران، هماهنگی‌های لازم جهت معرفی تجهیزات اتاق کنفرانس توسط نمایندۀ فروش شرکت نوآوران در استان کرمانشاه با متقاضی صورت گرفت. پس از این مرحله کارشناسان شرکت نوآوران جهت ایجاد اطمینان نسبت به کارایی مناسب تجهیزات اتاق کنفرانس خود، اقدام به نصب یک سیستم کنفرانس صوتی ۵ نفره به صورت پایلوت و رایگان در این اداره کل نمودند، پس از دو هفته کارایی سیستم کنفرانس شرکت نوآوران مورد تایید کارشناسان این اداره قرار گرفت و تاییدیه خرید تجهیزات سالن کنفرانس ۱۵ نفره صادر گردید.
لازم به ذکر است که تجهیزات صوتی و تصویری سالن کنفرانس مذکور، طی مدت سه روز در ادارۀ آموزش و پرورش استان همدان، نصب و راه‌اندازی گردیده و پس از ارائۀ آموزش‌های موردنیاز، سیستم کنفرانس صوتی به این اداره تحویل داده شد.

تجهیزات اتاق کنفرانس ۱۵ نفرۀ TOA نصب شده در اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

  • ۱۴ میکروفن کنفرانس و جایگاه شرکت کننده TOA
  • ۱ میکروفن کنفرانس و جایگاه ریاست TOA به همراه یک پردازنده مرکزی توآ
  • سیستم انتقال تصویر از ۱۰ نقطه بر روی میز
  • سیستم پخش تصاویر سخنران و پرزنتیشن

آموزش و خدمات پس از فروش جهت تجهیزات اتاق کنفرانس اداره کل آموزش و پرورش استان همدان
با توجه به پیگیری‌های دوره‌ای و ارائه محصول با کیفیت و همچنین خدمات پس از فروش مناسب، کاربران این سیستم کنفرانس صوتی کاملا از کارایی آن رضایت دارند.