Tag Archives: پرده نمایش

سخنرانی عالی در جلسه کنفرانس

بالا بردن و ارتقای سطح کیفی مهارت‌های مورد نیاز در ارائه سخنرانی‌های عمومی می‌تواند در شرایط و موقعیت‌های خاص به خوبی مثمرثمر واقع گردد. در ماه جاری توصیه‌ها و پیشنهادهایی در ارتباط با چگونگی اجرای بهتر فرآیند سخنرانی، ارائه ( Presentation ) در برابر جمع کثیری از مخاطبان یا در یک جلسه کنفرانس عمومی ارائه […]

چگونگی برگزاری جلسات مفید و موفقیت‌آمیز

مقدمه جلسات حضوری، متداول‌ترین روش گروهی برای تصمیم‌گیری، حل مسائل، آموزش افراد و طرح‌ریزی برنامه‌ها و پروژه‌ها هستند. برگزاری یک جلسه می‌تواند باعث دست‌یابی موثر به اهداف شود. با این حال، یک جلسه ناکارآمد خسته‌کننده است و بر روی علاقه و نگرش افراد تاثیر منفی می‌گذارد. این موضوع همچنین جایگاه سازمان را تحت تاثیر قرار […]