Tag Archives: میکروفن نواری

میکروفن در تجهیزات سالن کنفرانس

انتخاب میکروفن در تجهیزات سالن کنفرانس نکته ای بسیار مهم است. به طور عموم می توانید بین میکروفن ها بر اساس کیفیت صدا، پایداری صدا در فرکانس های بالا و پایین، سهولت استفاده، زیبایی، قیمت و گارانتی تمایز ایجاد کنید. انتخاب بر اساس ترکیب داخلی میکروفن ها از میکروفن دینامیک در شرایطی استفاده کنید که […]