Tag Archives: سیستم های صوتی کنفرانس

سخنرانی عالی در جلسه کنفرانس

بالا بردن و ارتقای سطح کیفی مهارت‌های مورد نیاز در ارائه سخنرانی‌های عمومی می‌تواند در شرایط و موقعیت‌های خاص به خوبی مثمرثمر واقع گردد. در ماه جاری توصیه‌ها و پیشنهادهایی در ارتباط با چگونگی اجرای بهتر فرآیند سخنرانی، ارائه ( Presentation ) در برابر جمع کثیری از مخاطبان یا در یک جلسه کنفرانس عمومی ارائه […]

جلسات حضوری فروش گامی به سوی موفقیت

اینکه ” امروزه فروش از راه دور (مجازی) مرسوم است ” به این معنا نیست که جلسات حضوری که هر از چندگاهی برگزار می شود، دیگر هیچ ارزشی ندارد. جلسات حضوری فروش، موقعیت های بی همتایی برای پروراندن روابط تجاری بین  مشاغل است. طبق مطالعه ی موسسه ی اقتصادی آکسفورد (Oxford Economics)، اینگونه جلسات هم […]