Tag Archives: تکنولوژی اتاق کنفرانس

تکنولوژی اتاق کنفرانس در سال ۲۰۲۰

تکنولوژی اتاق کنفرانس

مدیر ارشد فروش تجهیزات اتاق کنفرانس، راب اسمیت، ما را با الزامات مختلف مانند تکنولوژی اتاق کنفرانس ، نمونه های اخیر و موضوعات کلیدی هنگام ایجاد  یک سالن جلسات “ایده آل” که باید در هنگام برنامه ریزی در نظر بگیریم، آشنا می کند. اولین نکته، تصمیم گیری در این مورد است که سیستم صوتی مورد […]

با تکنولوژی های روز اتاق کنفرانس از خوابیدن با چشمان باز در جلسات جلوگیری کنید!

اتاق کنفرانس

آیا می خواهید یک جلسه دیگر در اتاق کنفرانس خود برگزار کنید؟ صبرکنید، شاید این بار نیازی نباشد که پیش از برگزاری جلسه استرس داشته باشید. در سایت Meeting.com مطرح شده که ۱۱ میلیون جلسه هر روز در آمریکا برگزار می شود و میانگین جلسات برگزار شده در آمریکا طی یک ماه حدود ۸۱٫۸ جلسه […]